Návody

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje informace o posledních registracích týkajících se pacientovy glykémie, inzulinové dávky, sacharidové dávky a fyzické aktivity. Rovněž jsou zde uvedená statistická data jako je průměrná glykémie za posledních 24 hodin s počtem registrací v jednotlivých glykemických rozmezích.

Poslední sekcí je pak grafické znázornění všech registrací glykémie za posledních 24 hodin s možností sledování křivky průměrné glykémie.

Kliknutím na jednotlivé ikony pro záznam glykémie, inzulinové dávky, sacharidové dávky nebo fyzické aktivity lze zaregistrovat nový záznam. Kliknutím na horní modrou šipku po pravé straně hlavního menu je možné přejít do sekce historie záznamů, kde lze rovněž provádět nové registrace.

Pro registraci nového záznamu lze vyplnit hodnotu a odpovídající den a čas registrace a rovněž poznámku. Záznam fyzické aktivity pracuje na stejném principu s tím, že se do pole hodnoty vloží doba, po kterou daná aktivita probíhala.

V případě záznamu sacharidů je navíc možné listovat v databázi potravin pro vložení konkrétního jídla.

V rámci registrace sacharidů je možné také přejít rovnou do registrace inzulinu přes ikonu injekce s plusem.

Registrace inzulinových dávek pracuje na stejné bázi, jako je tomu u sacharidů.

Kliknutím na modrou šipku vedle statistických či grafických údajů lze přejít do sekce grafické reprezentace historie záznamů glykémie, v níž lze zobrazit data za poslední den, týden, měsíc, či všech zaznamenaných glykémií.

Pokud na hlavním panelu přejedeme prstem doleva na dolní sekci bodového grafu glykémií, dostaneme se ke grafu průměrné glykémie za posledních 14 dní. Po kliknutí na modrou šipku je pak možné zobrazit graf rovněž v denní či týdenní periodě.

Pomoc s rozhodováním při stanovení dávky inzulinu

Někdy je těžké zvolit správnou dávku inzulinu, která adekvátně pokryje plánované jídlo. Proto byla v rámci aplikace vytvořena funkce pro hledání situací nejpodobnějších té plánované v historii záznamů.

Jak to funguje?

Na základě podobného času, hodnoty glykémie před jídlem, dávkou sacharidů a předchozí dávce inzulinu systém navrhne 20 situací v historii záznamů, které jsou nejpodobnější situaci aktuálně plánované.

Následující příklad vysvětluje princip této funkce. Pokud chce uživatel sníst 45 gramů sacharidů na oběd ve 12 hodin, přičemž poslední zaznamenaná glykémie činila 4.0 mmol/l, pak vzhledem k registraci 2 týdny zpátky, kdy uživatel snědl rovněž 45 gramů sacharidů a hodnota glykémie před jídlem činila 4,4 mmol/l, pak systém vyhledá právě tuto situaci.

Jak s tímto nástrojem pracovat?

Po kliknutí na ikonu s injekcí s plusem ve složce registrace sacharidů systém vyhledá podobné situace v historii všech záznamů a zobrazí seznam výsledků.

V horní části displeje jsou zaznamenány všechny vyhledané situace v pořadí od nejpodobnější po nejméně podobou té plánované. Pro každou situaci lze vidět velikost podané dávky inzulinu spolu s hodnotou glykémie, která byla dosažena po dodání této dávky.

Spodní část displeje znázorňuje situaci ve větším detailu. Po kliknutí na některou z nalezených situací lze vidět více informací.

Situace navržené algoritmem nemusí být vždy relevantní pro každou plánovanou situaci. Proto je důležité provádět poslední uživatelovo rozhodnutí o příjmané inzulinové dávce na základě konzultace s jeho lékařem. Rovněž je důležité vzít při rozhodování v úvahu aktuální zdravotní stav, plánovanou fyzickou aktivitu, atp.

Například v horní části výše uvedeného obrázku je situace č. 4, v níž byl příjem sacharidů o hodinu později než v případě aktuální situace. Tento návrh tedy nemusí být zcela relevantní. Algoritmus může také vyhledat situace, kde následná hodnota glykémie je příliš vysoká nebo naopak nízká (například v situaci č. 6 je glykémie hodinu po jídle 10.0 mmol/l). Z tohoto důvodu je třeba zvážit změny v plánované dávce. První situace vystihuje tu aktuální poměrně dobře i z hlediska glykémie po jídle, tudíž by tehdejší zvolená dávka inzulinu mohla odpovídat dávce pro situaci nynější.