O aplikaci Diabetesdasgboka

Diabetesdagboka je aplikace pro self-management diabetu vyvíjená Norským centrem pro integrovanou péči a telemedicínu (NST) v Tromsø v Norsku ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aplikaci můžete používat k zaznamenávání hodnot glykémie, aplikovaného inzulinu, zkonzumovaných sacharidů a míry fyzické aktivity. Při pravidelném zaznamenávání všech údajů vám vzniklá databáze může pomoci při nalezení souvislostí mezi jednotlivými parametry, které se podstatně podílejí na výsledné hladině glykémie, a zároveň vám může pomoci při rozhodování ohledně plánované stravy a medikace.

Aplikace je výsledkem mnohaletého výzkumu probíhajícího v Norském centru pro integrovanou péči a telemedicínu. Aplikace byla testována a vyvíjena v úzké spolupráci s jejími uživateli. Výzkum prokázal, že mobilní aplikace mohou zlepšit zdraví a kvalitu života pacientům trpícím onemocněním diabetes mellitus, a proto jsme se rozhodli naši aplikaci uvolnit pro veřejnost.

Naši aplikaci neustále vylepšujeme na základě zpětné vazby od našich uživatelů v rámci probíhajících výzkumných projektů a zároveň díky zpětné vazbě uživatelů z marketu Google Play. Aktualizace aplikace jsou vydávány v pravidelných intervalech.

Veškerá zpětná vazba bude brána jako významný podnět při dalším vývoji aplikace.