Uživatelská příručka: Diabetesdagboka pro Pebble

Kromě uživatelské příručky popsané v této sekci je rovněž možné shlédnout instruktážní videa s různými příklady na Youtube:

Zaznamenávej a sleduj svá diabetická data, včetně ušlých kroků, přímo na displeji chytrých hodinek.

Diabetesdagboka pro Pebble umožňuje monitoraci dávky sacharidů, inzulinu, hodnoty glykémie a intenzity fyzické aktivity (s využitím krokoměru) v průběhu celého dne prostřednictvím chytrých hodinek.

Nabíjení:

Na horní liště lze lsedovat indikátor stavu baterie.

Vzdálená synchronizace dat:

 • Záznam dat přes Pebble je možný i v případě, že nejste zrovna v dostatečné blízkosti mobilního telefonu. Všechny záznamy provedené prostřednictvím Pebble aplikace se přenesou do deníku v okamžiku opětovného propojení s telefonem.
 • Denní aktivity jsou přenášeny do mobilní aplikace automaticky v průběhu dne. Počet kroků je přenastaven na 0 vždy o půlnoci každý den.

Vlastní konfigurace:

Využijte nabídky nastavení pro integraci Pebble přes aplikaci Diabetesdagboka pro nastavení jednotlivých parametrů pro přenos dle vlastních požadavků.

Vkládání nových záznamů:

 • Stiskněte prostřední tlačítko na pravé straně hodinek pro možnost vložení záznamu.
 • Stiskněte dlouhe prostřední tlačítko pro přesun mezi jednotlivými typy registrace.

 • Jste-li v požadované sekci, využijte pravých tlačítek nahoru či dolů pro nastavení požadované hodnoty.
 • Rychle stisknuté prostřední tlačítko vám umožní nastavit hodnotu na desetinné číslo.
 • Potvrďte volbu dalším stisknotím prostředního tlačítka.


Prohlížení předposledních registrací

 • Podržte pravé dolní tlačítko pro prohlížení předposledních záznamů.
 • Pusťte tlačítko pro opětovný návrat do hlavní nabídky.


Upomínka pro změření glykémie

 • Při ponechání defaultního nastavení se zobrazí upomínka 90 minut po posledním požití sacharidů pro opětovné změření glykémie spolu s krátkou vibrací hodinek.
 • Pokud zaregistrujete glykémii v časovém intervalu 60-90 minut po poslendím záznamu sacharidů, upomínka se již nezobrazí.
 • V mobilní aplikaci Diabetesdagboka lze individuálně nastavit dobu pro zobrazení upomínky, a to v Menu -> Nastavení -> Integrace Pebble

 


Záznam fyzické aktivity

 • Prostřednictvím hodinek lze rovněž zaznamenávat určité druhy aktivit.
 • Stiskněte horní pravé tlačítko pro zobrazení seznamu dostupných aktivit a přepínejte mezi jednotlivými aktivitami pomocí horního a spodního pravého tlačítka.
 • Stiskněte prostřední tlačítko pro zvolení zvýrazněné aktivity.
 • Displej zobrazí uplynutý čas od počátku provádění dané aktivity.
 • Použijte symbol „x“ pro zrušení záznamu nebo „v“ pro ukončení aktivity a přenesení záznamu do aplikace Diabetesdagboka.zrušení či potvrzení dané aktivity
 • Během záznamu aktivity je možné se levým horním tlačítkem vrátit zpět do hlavní nabídky, přičemž v levém horním rohu bude zobrazená ikona nahrávání v podobě šipky.


Import kroků do aplikace Diabetesdagboka

Některé z vašich denních aktivit mohou být importovány automaticky do aplikace deníku.

Pro aktivaci této funkce je třeba v aplikaci v sekci „Integrace Pebble“ zaškrtnout možnost importu kroků z Pebble. V této nabídce je rovněž možné nastavit práh počtu kroků pro přenos.


Integrace Pebble – uživatelské nastavení