Bedre livskvalitet for folk med diabetes

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har lansert selvhjelpsappen Diabetesdagboka på Google Play og på iTunes App Store.

Diabetesdagboka har som mål å hjelpe folk å mestre sykdommen sin bedre. Den skal gjøre det enklere å følge opp egne mål for et sunnere liv, registrere matinntak, fysisk aktivitet, insulin og blodsukkernivå.

NST har gjennomført flere forskningsprosjekter for å teste ut og videreutvikle appen, og har inkludert brukerne i stor grad for å teste ut funksjonaliteter.

Finn ut mer