Brukertips

Brukerveiledning (Android-versjonen)

Brukerveildning for Diabetesdagboka kan lastes ned her:

Bruksanvisning Diabetesdagboka (1,1 MB)

Flytte data til ny telefon (iPhone-versjonen)

Bruker du Diabetesdagboka på iPhone, har kjøpt ny telefon og lurer på hvordan du ska få med deg dataene dine? En veileder kan lastes ned her:

Diabetesdagboka-iPhone-ImportExport-veileder.pdf (361,6 KB)

Hjelp med insulin (Android-versjonen)

Hvordan du kan få hjelp med å bestemme insulin-dose, ved å søke etter lignende situasjoner i din database

Når du skal spise, og trenger hjelp med å bestemme insulin-dosen, finnes det funksjonalitet i Diabetesdagboka for å søke i din database etter tidligere situasjoner, som ligner på den i dag. Vi kaller disse situasjoner for «lignende situasjoner».

Når kan det brukes?

Noen ganger er det vanskelig å bestemme seg for hvor mye insulin man skal ta sammen med et måltid. Ideen med denne funksjonaliteten er å søke i databasen din etter tidligere situasjoner, som tilsvarer dagens situasjon så mye som mulig. Ved å se på dine eldre data, kan du sammenligne hva som skjedde da med den situasjonen du er i nå, og bruke dette som en veiledning for å bestemme dagens insulin-dose.

Hva gjør en tidligere situasjon lik dagens situasjon?

Dette avhenger av en rekke faktorer: mengden karbohydrater du er i ferd med å spise, tidspunkt på dagen, fysisk aktivitet, siste blodsukkerregistrering, etc.

For eksempel, hvis du skal spise 45 gram karbohydrater til lunsj og din siste registrerte blodsukkerverdi var 4,0 mmol/L, så kan en lunsj som du registrerte for to uker siden, der du også spiste 45 gram karbohydrater og blodsukkerverdien var 4,4 mmol/L, ville matche dagens situasjon. Men en middag som du registrerte for to uker siden, da du spiste 30 gram karbohydrater med et blodsukker på 8,7 mmol/L, ville ikke matchet.

Hvordan bruke det

Start med å registrere ditt inntak av karbohydrater:

Deretter trykker du på knappen for registrering av insulin. Du vil se en knapp med et spørsmålstegn:

Trykk på knappen med spørsmålstegnet. Dette vil søke i databasen etter situasjoner som tilsvarer dagens, og du vil se en liste med resultatene:

Den øverste delen av skjermen viser alle lignende situasjoner. De er sortert på relevans, dvs situasjonen som ligner mest vises øverst. For hver situasjon vises mengden insulin som ble tatt, sammen med den påfølgende blodsukkermålingen.

Den nederste delen av skjermen viser situasjonen i detalj. Du kan klikke på situasjonene i listen i øverste halvdel, for å se detaljer om hver enkelt.

Algoritmen for å finne lignende situasjoner er ikke perfekt, og kan finne situasjoner som egentlig ikke ligner så godt. Du må alltid bestemme selv om situasjonene som algoritmen finner er relevante for dagens situasjon og den insulin-dose du skal ta.

For eksempel, i figuren over så er den fjerde situasjonen fra et måltid som er omtrent en time senere enn i dag. Denne situasjonen er kanskje ikke den mest relevante. Algoritmen vil også kunne finne situasjoner der den påfølgende blodsukkerverdien er altfor høyt eller lavt. For den sjette situasjonen så er den påfølgende blodsukkerverdien 10,0 mmol/L, rundt en time etter at insulin ble tatt. Dette kan ha vært litt for høyt, og du bør vurdere å ta mer insulin enn det som ble gjort da om situasjonen i øvrig samsvarer med dagens. Den første situasjonen ser ut til å matche godt; omtrent samme tid som dagens måltid, omtrent samme blodsukkerverdi før måltidet og omtrent samme type av mat med samme mengde karbohydrater. Kanskje vil dagens måltid kreve omtrent samme mengde insulin?

Hjelp til insulinberegning ved bruk av Diabetesdagboka – Youtube video