Kontaktinformasjon

Om NSE

NSE er nasjonalt senter for forskning på e-helse, og er et av verdens ledende sentre innen forskning og utvikling i  e-helse. Senteret har en solid tverrfaglig kompetanse, og har som hovedmål å forme morgendagens helsetjenester.

Kontakt oss på: diabetesdagboka@ehealthresearch.no

Les mer på www.ehealthresearch.no