Om Diabetesdagboka

Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).

Diabetesdagboka gir deg mulighet til å registrere og lagre blodsukkermålinger, insulindosering, karbohydratinntak og fysisk aktivitet. Alt som registreres i dagboka bygger opp en database over hendelser og situasjoner, og er dermed med å veilede ved valg av mat og medisinering.

Gjennom mange prosjekter over flere år har et forskningsteam ved NST sammen med brukerne forbedret og videreutviklet Diabetesdagboka. Forskningen har vist at gode apper kan forbedre helse og livskvalitet for folk med diabetes.

Diabetesdagboka lanseres som et resultat av denne forskningen. Videreutvikling skjer kontinuerlig i dialog med brukere i forskningsprosjekter. Diabetesdagboka oppdateres jevnlig og utvides basert på innspill fra brukerne.

Alle tilbakemeldinger vurderes i videre utvikling, og blir takknemlig mottatt.