Bruksanvisning for Pebble

I tillegg til bruksanvisningen under har vi noen Youtube-videoer som beskriver følgende:

Registrer og se dine diabetesdata, inkludert skritteller, rett fra håndleddet.

Diabetesdagboka for Pebble lar deg overvåke kosthold, insulin, blodsukker og aktivitetsnivå gjennom dagen. Du kan følge med på framgangen din gjennom historiske data.

Ladning

Linjen på toppen viser batteristatusen. Lad opp din Pebble hver dag, siden batteristatusen påvirker presisjonen på skrittelleren.

Fjernsynkronisering av data

Du kan også bruke Pebble-appen når den ikke er tilknyttet din mobiltelefon. Alle registreringer vil bli overført til Diabetesdagboka på din mobiltelefon så snart din Pebble er tilknyttet. Daglige aktiviteter blir overført til Diabetesdagboka på telefonen automatisk gjennom hele dagen. Antall skritt blir nullstilt ved midnatt.

Konfigurere Pebble

I Diabetesdagboka på telefonen er det en meny for å konfigurere Pebble-integrasjon. Se siste side av denne guiden for en mer detaljert beskrivelse.


Registrere målinger

 • Trykk ned knappen i midten til høyre for å starte en ny registrering
 • Hold nede knappen i midten for å veksle mellom ulike typer målinger

 • Når du har valgt rett type måling, bruk opp- og nedknappene på høyre side til å stille inn målingen
 • Ved å hurtig trykke på knappen i midten kan du justere insulin- og blodsukkernivå på desimalnivå
 • Bekreft ved å trykke på knappen i midten igjen


Se nest siste målinger

 • Hold nede knappen nede til høyre for å se de nest siste målingene (blodsukker, insulin, karbohydrater)
 • Slipp knappen for å se siste registrering igjen


Påminnelse om blodsukkermåling

 • 90 minutter etter siste registrering av karbohydrater vises det en påminnelse om å sjekke blodsukker, sammen med en lang vibrering
 • Hvis du registrerer en blodsukkerverdi i tidsintervallet 60-90 minutter etter siste karbohydratregistrering, vil du ikke få påminnelse
 • Du kan konfigurere påminnelsen i menyen for Pebble-integrasjon i Diabetesdagboka på telefonen

 

 

 


Spore din fysiske aktivitet

 • Du kan også spore noen typer fysisk aktivitet med din Pebble. Trykk på knappen oppe til høyre for å se en liste over tilgjengelige aktiviteter. Bla med å bruke knappene oppe og nede til høyre. Trykk på den midterste knappen igjen for å velge den viste aktiviteten. Skjermen vil vise tiden siden du begynte med aktiviteten. Bruk symbolet «x» for å avbryte eller «v» for å avslutte og overføre aktiviteten til Diabetesdagboka. «Play»-ikonet oppe til venstre på skjermen viser at tidtakeren for aktiviteten enda går.
 • Bruk tilbakeknappen (oppe til venstre) for å returnere til forrige skjerm når som helst
 • Trykk knappen oppe til høyre for å se tidtakeren igjen, avbryte, bekrefte eller velge en ny aktivitet


Importere antall skritt til Diabetesdagboka

Noe av din daglige fysiske aktivitet kan bli importert automatisk inn i Diabetesdagboka. For å få en bestemt fysisk aktivitet importert, må du ta minst 500 skritt i et mer eller mindre uavbrutt tidsintervall. Du kan justere skritt-grensen i menyen for Pebble-instillinger i Diabetesdagboka.


Innstillinger for Pebble-integrasjon

 

This Pebble app was made in cooperation between Faculty of Biomedical Engineering, Czech technical University in Prague – FBME CTU, and Norwegian Centre for E-health Research (NSE), University Hospital of North Norway.